web-USA-betongplatta-stenläggning-IMG_3468 beskuren 1000x342

Stenarbeten

Klippblock, singel eller grus – vad du vill ha är upp till dig. Stenarbeten är ofta en del av andra arbeten vi utför, men självklart kan vi utföra enbart stenarbeten. Du som kund kan förvänta dig bra material, leverans och väl utförda arbeten.

Vi utför stenarbeten till bland annat garageuppfarter, trädgårdsgångar och uteplatser. Du kan välja mellan natursten och betongsten, vilka har olika fördela och nackdelar. Du får alltid ett bra underarbete med bärlager och markduk om så behövs. Vi röjer undan efter utfört arbete och ger garanti på allt utfört arbete.

Bra att tänka på

  • Snyggt är inte alltid bäst. På grund av Nordens klimat fungerar bara vissa typer av natursten utomhus. Dessutom kan salt förstöra ytan på vissa typer av sten.
  • Vad ska planteras? Vissa typer av sten kan påverka växter.
  • Hur ser det ut med spotlights? Vissa typer av sten gör sig bättre om de ska vara belysta än andra.