web_Kontoret-i-Älta_2015maj21_0126

Om oss

Bygg & Miljö Stockholm AB är experter på innergårdar, innergårdsrenovering, dränering av fastighet, tätskikt, totalentreprenad och totalrenoveringar i Stockholm.

Bygg & Miljö Stockholm AB har gjort mycket och har lång erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar, privatpersoner, ambassader och andra fastighetsägare.

Sedan 2007 har vi utfört alla former av markarbeten, anläggningsarbeten och renoveringar. Många intressanta händelser och upptäckter har format oss till det företag vi är idag. Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, ambassader och privatpersoner har vänt sig till oss för hjälp. Många kunder har upptäckt att det är skillnad på byggföretag och byggföretag. Med hjälp av kunnig och erfaren personal med flerårig yrkeserfarenhet inom bland annat innergårdsrenoveringtätskikt, markarbeten, snickeridränering av fastighet och trädgårdsanläggning i Stockholm har vi levererat resultat som både gjort kunder och oss nöjda. Vi har i vårt nätverk elektriker och specialister inom VVS, vilket gjort det möjligt för oss att hantera hela byggprocessen, från start till slutstädning. Dessutom har vi vår egen maskinpark med lastbilar, grävmaskiner och framlastare. Allt detta har gjort det möjligt för oss att ge våra kunder den kvalité som vi alltid eftersträvar.

Alla våra projektledare är certifierade enligt Bas-U/Bas-P för att uppfylla alla arbetsmiljökrav. Vi är anslutna till ID06 och arbetar med kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14000. Våra garantier och försäkringar går till Länsförsäkringar. Men det enda som du som kund behöver komma ihåg, är att vi levererar vad vi lovar.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, så hoppas vi få chansen att göra dig till en av våra nöjda kunder.

Bygg & Miljö Stockholm AB har ett system för elektroniska personalliggare och kan vid totalentreprenader ta över ditt ansvar som byggherre. Från och med den 1 januari 2016 är byggherren (beställaren) skyldig att se till att en personalliggare finnas på alla byggarbetsplatser. 

Vi är certifierade av Cecert för fuktskydd av husgrunder. Vi har certifikat för att spräcka berg och sten med Simplex och vi är anslutna till TÄTSKIKTSGARANTIER™ vilket garanterar utförda tätskiktsarbeten av högsta kvalitet. Vi står för en sund konkurrens inom byggbranschen och är givetvis anslutna till ID06.

BI_Medlemsforetag
logo id 06
logo_tatskiktsgarantier
cecertlogo
di_gasell_Gasellvinnare 2017


Kvalitets- och miljöledningssystem

För att säkra den nivå av kvalité som vi har som mål har vi upprättat ett kvalitetsledningssystem  enligt ISO 9001: 2008. Systemet omfattar allt vi gör och bygger på förbättringar genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner samt våra egna förväntningar. Dokumentation och författningskrav ordnar vi redan innan eller i samband med beställning. Systemet säkerställer att du som kund blir nöjd och får det du förväntat dig, samtidigt som vi som företag kan utvecklas och hitta nya lösningar.

Vårt miljöledningssystem är upprättat enligt ISO 14001: 2004. Miljöledningssystemet granskar alla delar av arbetet och bedömer effekten av olika beslut. I vår miljöpolicy eftersträvar vi största möjliga miljöhänsyn i de uppdrag vi utför och de tjänster vi erbjuder. Vår miljöpolicy är en förstärkning av vårt generella engagemang i miljö och har genom åren blivit allt starkare. Generella miljömål utarbetar vi inom ramen för miljöpolicyn, medan mer detaljerade mål sätts upp för varje år och kund. Detta gör att vi kan anpassa oss effektivt och tillämpar radikala lösningar där det finns utrymme. 

Tack vare kunder som inspirerat och anställda som visat vägen internt har vi uppnått mycket av det som vi satte upp som mål när företaget grundades. Om du som kund vill diskutera olika lösningar eller idéer, kontakta oss gärna. Varje projekt och område har sina specifika omständigheter som du som kund ofta har egen kunskap om. Kontaktperson för kvalitet och miljö är Edvin Krönmark.

Stabil ekonomi för din trygghet

Varför vill vi berätta om vår ekonomi för dig? För att visa att du kan känna dig trygg. Våra garantier finns kvar. Vi kommer att finnas kvar, vi kommer kunna fortsätta hjälpa dig. Du som kund kommer inte behöva hitta ett annat företag för att avsluta påbörjade projekt. Vi har Från 2013 till 2014 dubblat vår omsättning, haft låg personalomsättning och har projektledare som drivit på projekt och förändringar. Vi har expanderat, nått våra mål och sett till att våra kunder har varit nöjda. Det är genom vår förmåga att fullfölja projekt och ge dig som kund det du behöver, som vi har lyckats. Din trygghet är vår trygghet, ditt projekt är vårt projekt.

Vi stödjer

badge-partner-halsa
web_2_20150518_Porträtt-till-hemsidan_1106
Lars Lagergren

VD/Försäljning
070-728 00 31
lars@byggomiljo.se

web_20150518_Porträtt-till-hemsidan_1126
Peter Durkfeldt
Kalkyl/Upphandling

070-728 00 32
peter@byggomiljo.se

web_20150519_Porträtt-till-hemsidan_1132
Vaidas Agintas

Projektledare
073-575 15 72
vaidas@byggomiljo.se

20160616_Abbe_2683 (kopia)
Abbe Aras

Kalkylchef/Inköp

073-728 07 44
abbe@byggomiljo.se


20160616_Edvin_2722
Edvin Krönmark

Entreprenadingenjör
070-728 03 92
edvin@byggomiljo.se

Anna-Karin Westlund