Markarbeten, Karlbergsvägen

Bild 1 av 9
Totalentreprenad Stockholms Innergårdar
Totalentreprenad Stockholms Innergårdar
Grävarbete
Rivning
Storgatsten
Entré efter renovering
Renovering av innergård
Renovering Skiffer
Entresidan
Entrésidan innan arbetet påbörjades
Entrésidan innan arbetet påbörjades