dränering av fastighet

Dränering Fastighet

Låt någon som kan fuktskydd dränera er fastighet!

Bygg & Miljö Stockholm AB har mångårig erfarenhet av att utföra markarbeten och dränering av fastighet. Vi har hjälpt bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, ambassader och andra fastighetsägare att få en trevlig och funktionell utemiljö. Vi hjälper Er att dränera mark, fastigheter och byggnader - oavsett storlek.

 

Bra att tänka på vid dränering

  • På våra breddgrader går det att utföra dräneringsarbeten i sort sett året om. Ett lager med tjäle kan till och med vara en fördel genom att minska den åverkan på omgivande mark som blir följden när tunga maskiner används.
  • Tillfälliga eller permanenta problem? Orsakerna till dräneringsbehov av fastighet kan vara allt från försämrat klimat till dålig grund, så det är viktigt att kontrollera. Vi kan hjälpa dig göra en förutsättningslös bedömning och råda hur du bör gå vidare.

 Kontakta oss för kostnadsfri bedömning och offert!